ფირნიშები

Sort by:

Roll Up Media Grey Back, Matte

საბეჭდი, ამოსაქაჩი ფირი, 107cm x 50m
2.76USD

Self Adhesive Film - Matte Printable

საბეჭდი, თვითწებადი PVC ფირი, 127cm x 50m
1.40USD

Self Adhesive Film - Matte Printable

საბეჭდი, თვითწებადი PVC ფირი, 137cm x 50m
1.40USD

Self Adhesive Film - Matte Printable

საბეჭდი, თვითწებადი PVC ფირი, 152cm x 50m
1.39USD

Self Adhesive Film - Glossy Printable

საბეჭდი, თვითწებადი PVC ფირი, 152cm x 50m
1.39USD

Self Adhesive Film - Glossy Printable

საბეჭდი, თვითწებადი PVC ფირი, 137cm x 50m
1.40USD

Self Adhesive Film - Glossy Printable

საბეჭდი, თვითწებადი PVC ფირი, 127cm x 50m
1.40USD

Blue Back Paper, Frontlit, Matte

საბეჭდი ფირი, 107cm x 50m
1.38USD

PET Backlit Film

საბეჭდი ფირი, 152cm x 30m
4.93USD

Textile Polyester Canvas

საბეჭდი ფირი, 152cm x 30m
4.93USD

Flex Banner - Glossy

საბეჭდი ფირი, 320cm x 50m
1.00USD

Flex Banner - Matte

საბეჭდი ფირი, 152cm x 50m
1.08USD

ბადე სტიკერი

One Way Vision, PVC, 137cm, Blackback, 150µ, 140gr/m²
2.06USD

ბადე სტიკერი

One Way Vision, PVC, 152cm, Blackback, 150µ, 140gr/m²
2.06USD

PP Paper

საბეჭდი ფირი, 152cm x 50m
2.50USD

Photo Paper - Super Glossy

საბეჭდი ფირი, 137cm x 50m
2.48USD

ORAJET® 3640 White - Glossy

საბეჭდი სტიკერი 137cm x 50m
1.56USD

ORAJET® 3640 White - Glossy

საბეჭდი სტიკერი 100cm x 50m
1.56USD

ORAJET® 3640 White - Glossy

საბეჭდი სტიკერი 152cm x 50m
1.56USD

ORAJET® 3640 White - Glossy

საბეჭდი სტიკერი 200cm x 50m
1.56USD

ORAJET® 3640 White - Glossy

საბეჭდი სტიკერი 126cm x 50m
1.56USD

ORAJET® 3640 White - Glossy

საბეჭდი სტიკერი 160cm x 50m
1.56USD

ORAJET® 3640 Transparent - Glossy

საბეჭდი სტიკერი 152cm x 50m
1.56USD

ORAJET® 3640 White - Glossy

საბეჭდი სტიკერი 76cm x 50m
1.56USD

ORAJET® 3640 Transparent - Matte

საბეჭდი სტიკერი 152cm x 50m
1.56USD

საბეჭდი სტიკერი

Orajet 3640 Printable, Matte / White, 1.26m, 80µ, 135gr/m²
1.56USD

საბეჭდი სტიკერი

Orajet 3640 Printable, Matte / White, 1.52m, 80µ, 135gr/m²
1.56USD

საბეჭდი სტიკერი

Orajet 3640 Printable, Matte / White, 2.00m, 80µ, 135gr/m²
1.56USD

საბეჭდი სტიკერი

Orajet 3640 Printable, Matte / White, 1.60m, 80µ, 135gr/m²
1.56USD

საბეჭდი სტიკერი

Orajet 3640 Printable, Matte / White, 1.37m, 80µ, 135gr/m²
1.56USD

საბეჭდი სტიკერი

Orajet 3640 Printable, Matte / White, 0.76m, 80µ, 135gr/m²
1.56USD

საბეჭდი სტიკერი

Orajet 3640 Printable, Matte / White, 1.00m, 80µ, 135gr/m²
1.56USD

Flex Banner - Matte

საბეჭდი ფირი, 320cm x 50m
1.05USD

Magnetic Roll - With White Surface

მაგნეტური საბეჭდი ფირი, 61cm x 30m
9.47USD

საბეჭდი სტიკერი

Frimpeks®- Adhesive Film, Printable, Matte / White, 1.26m, 100µ, 137gr/m²
1.28USD

საბეჭდი სტიკერი

Frimpeks®- Adhesive Film, Printable, Matte / White, 1.37m, 100µ, 137gr/m²
1.28USD

საბეჭდი სტიკერი

Frimpeks®- Adhesive Film, Printable, Matte / White, 1.05m, 100µ, 137gr/m²
1.28USD

საბეჭდი სტიკერი

Frimpeks®- Adhesive Film, Printable, Matte / White, 1.52m, 100µ, 137gr/m²
1.28USD

საბეჭდი სტიკერი

Frimpeks®- Adhesive Film, Printable, Glossy / White, 1.26m, 100µ, 137gr/m²
1.28USD

საბეჭდი სტიკერი

Frimpeks®- Adhesive Film, Printable, Glossy / White, 1.37m, 100µ, 137gr/m²
1.28USD

საბეჭდი სტიკერი

Frimpeks®- Adhesive Film, Printable, Glossy / White, 1.05m, 100µ, 137gr/m²
1.28USD

საბეჭდი სტიკერი

Frimpeks®- Adhesive Film, Printable, Glossy / White, 1.52m, 100µ, 137gr/m²
1.28USDDisplay #