ფირნიშები

საბეჭდი

PRINTING FILMS LONGSort by:

Self Adhesive Film - Matte Printable

საბეჭდი, თვითწებადი PVC ფირი, 127cm x 50m
4.02GEL

Self Adhesive Film - Matte Printable

საბეჭდი, თვითწებადი PVC ფირი, 137cm x 50m
4.02GEL

Self Adhesive Film - Matte Printable

საბეჭდი, თვითწებადი PVC ფირი, 152cm x 50m
3.99GEL

Self Adhesive Film - Glossy Printable

საბეჭდი, თვითწებადი PVC ფირი, 152cm x 50m
3.99GEL

Self Adhesive Film - Glossy Printable

საბეჭდი, თვითწებადი PVC ფირი, 137cm x 50m
4.02GEL

Self Adhesive Film - Glossy Printable

საბეჭდი, თვითწებადი PVC ფირი, 127cm x 50m
4.02GEL

ბადე სტიკერი

One Way Vision, PVC, 137cm, Blackback, 150µ, 140gr/m²
6.10GEL

ბადე სტიკერი

One Way Vision, PVC, 152cm, Blackback, 150µ, 140gr/m²
6.10GEL

საბეჭდი სტიკერი

Orajet 3640 Printable, Matte / White, 1.26m, 80µ, 135gr/m²
4.60GEL

საბეჭდი სტიკერი

Orajet 3640 Printable, Matte / White, 1.52m, 80µ, 135gr/m²
4.60GEL

საბეჭდი სტიკერი

Orajet 3640 Printable, Matte / White, 2.00m, 80µ, 135gr/m²
4.60GEL

საბეჭდი სტიკერი

Orajet 3640 Printable, Matte / White, 1.60m, 80µ, 135gr/m²
4.60GEL

საბეჭდი სტიკერი

Orajet 3640 Printable, Matte / White, 1.37m, 80µ, 135gr/m²
4.60GEL

საბეჭდი სტიკერი

Orajet 3640 Printable, Matte / White, 0.76m, 80µ, 135gr/m²
4.60GEL

საბეჭდი სტიკერი

Orajet 3640 Printable, Matte / White, 1.00m, 80µ, 135gr/m²
4.60GEL

საბეჭდი სტიკერი

Frimpeks®- Adhesive Film, Printable, Matte / White, 1.26m, 100µ, 137gr/m²
3.80GEL

საბეჭდი სტიკერი

Frimpeks®- Adhesive Film, Printable, Matte / White, 1.37m, 100µ, 137gr/m²
3.80GEL

საბეჭდი სტიკერი

Frimpeks®- Adhesive Film, Printable, Matte / White, 1.05m, 100µ, 137gr/m²
3.80GEL

საბეჭდი სტიკერი

Frimpeks®- Adhesive Film, Printable, Matte / White, 1.52m, 100µ, 137gr/m²
3.80GEL

საბეჭდი სტიკერი

Frimpeks®- Adhesive Film, Printable, Glossy / White, 1.26m, 100µ, 137gr/m²
3.80GEL

საბეჭდი სტიკერი

Frimpeks®- Adhesive Film, Printable, Glossy / White, 1.37m, 100µ, 137gr/m²
3.80GEL

საბეჭდი სტიკერი

Frimpeks®- Adhesive Film, Printable, Glossy / White, 1.05m, 100µ, 137gr/m²
3.80GEL

საბეჭდი სტიკერი

Frimpeks®- Adhesive Film, Printable, Glossy / White, 1.52m, 100µ, 137gr/m²
3.80GEL


Display #